Tri
logoCKRBO

Onze visie op training

Zoals al gesteld moet een training in onze visie opbrengstgericht zijn. Hiervoor worden haalbare doelen vastgesteld en geëvalueerd. De doelsomschrijving bevat altijd een verandering van niet effectief gedrag naar effectiever gedrag. Probleem bij gedragsverandering is dat gedrag alleen wordt veranderd als het een keuze is die bewust wordt gemaakt. De ander opleggen te 'moeten' veranderen zal geen echte gedragsverandering te weeg brengen. Men vertoont het nieuwe gedrag alleen in de nabijheid van degene die verwacht of eist dat het gedrag verandert. De basis voor het vertonen van het gedrag is angst of 'extrinsieke' motivatie en geen echte keuze om te 'willen' veranderen op grond van inzicht. Iemand die wil stoppen met roken doet dit op grond van een besluit i.p.v. een voornemen en kan dit stoppen dan ook volhouden. Bij onze training zullen we daarom eerst trachten om de veranderingsgezindheid te peilen en vervolgens te werken aan het verkrijgen van inzicht wat de verandering kan opleveren. Weerstand is een natuurlijk mechanisme dat men vertoont als er gedragsverandering wordt verwacht. De weerstand wordt hoorbaar of zichtbaar in het gedrag en lijkt op 'puberaal reageren'.

Niveaus:
Trainingen kunnen zich richten op een aantal verschillende persoonlijkheidsniveaus, allemaal binnen een bepaalde, gekozen context:

Aspecten van gedrag

  • effectief gedrag - verandering/afleren van ineffectief gedrag binnen die bepaalde context.
  • vaardigheden - aanleren of bijschaven zodat effectiever gedrag kan worden gerealiseerd.
  • overtuigingen en vooronderstellingen - adequaat denken stimuleren dat leidt tot verandering of verbetering.
  • waarden - bewustworden van je drijfveren.
  • identiteit - wie je bent of wilt zijn en de discrepantie hiertussen.

Al deze aspecten zijn in principe onderdeel van onze persoonlijkheid, het 'eigen ik', onze 'identiteit'. In trainingen zouden die aspecten niet alleen benoemd moeten worden, maar kan er daadwerkelijk heel veel mee bereikt worden. Commitment aan jezelf, commitment aan je bedrijf en commitment aan je belangrijkste doelen, zijn maar een paar belangrijke mogelijkheden die je leven en werken oneindig veel interessanter kunnen maken. Het is onze volle overtuiging dat werkelijk succes en werkelijke verandering pas plaats kunnen vinden van 'binnen naar buiten'. Met andere woorden: als we 'diep vanbinnen' weten waarnaar we streven en wat onze belangrijkste drijfveren en waarden zijn. Dan zullen we sterker gemotiveerd zijn om buiten onze 'comfortzone' te stappen, oude ineffectieve patronen te onderkennen en doorbreken, om gemakkelijker en met meer elan te experimenteren met nieuw gedrag. De volgorde waarin de verschillende 'gedragsaspecten' binnen trainingen aan de orde komen is niet van heel wezenlijk belang. Wel belangrijk is dat ze aan bod komen!