Tri
logoCKRBO

Onze visie op materiaalontwikkeling

diaprojectorLes- en studiemateriaal zijn essentieel voor het ontwikkelen van kennis en essentiƫle vaardigheden. In de loop van de eeuwen is het lesmateriaal echter wel van vorm en inhoud veranderd. Op de openingspagina van deze site zijn wat foto's opgenomen om de wijze van overdracht van kennis en wijsheid zichtbaar te maken. Vergeleken met toen en nu is er veel veranderd. Met name in de laatste 20 jaar heeft de uitvinding van digitale toepassingen en nieuwe media de informatieoverdracht en de wijze van het vinden van informatie het onderwijs en onderwijzen sterk veranderd. Ik herinner mij nog de dia's die op vrijdagmiddag werden gebruikt bij de les en waarbij de didactische werkvorm naast educatief ook tegelijk een beloningsmiddel was. Nu is het gebruik van een digibord of (losse) beamer bijna overal in gebruik bij het reguliere onderwijs en bij trainingen en cursussen. De didactiek is aangepast, maar het resultaat van al die veranderingen is nog niet wetenschappelijk bepaald. Dat maakt het tegelijkertijd moeilijk om op grond van onderbouwde didactische stellingen de juiste werkvormen te bepalen. Maar feitelijk is er heel veel lesmateriaal op de markt dat niet wetenschappelijk is onderbouwd of getest is op effectiviteit. Een voorbeeld van onderzoek waar wel wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan is te vinden in een artikel in de Groene Amsterdammer.

Visign-educatie kan voor u les- en studiemateriaal ontwikkelen, waarbij de nieuwe media volledig worden toegepast en waarbij er sprake is van afstemming op de specifieke doelgroep die u voor ogen heeft. De media kan digitaal worden ingezet tijdens studiedagen/trainingen en kan thuis worden herhaald door toegang tot het materiaal via inter- of intranet. Een voorbeeld van het materiaal dat wij ontwikkelen betreft een inleiding op wetenschappelijk denken. Klik hier voor een voorbeeld van een presentatie. Klik hier voor een informatievideo over het gebruik van OfficeMix.